top of page
SOMA, body, instagram, somaesthetic


click here to see photography created for this project
SOMA

(diploma project)
fotografia
@schoolofform
@studio.matusiak : dyrekcja artystyczna, zdjęcia, opracowanie graficzne, stylizacja @arkadiuszszwed : zdjecia, stylizacja
@bartosz.grzeskowiak : zdjęcia, opracowanie graficzne, stylizacja
Agnieszka Jacobson-Cielecka: stylizacja
SOMA, body, instagram, somaesthetic
bottom of page